רוצים לקבל יעוץ חינם?
התקשרו כעת ללא התחייבות
 הכנס העשירי של האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף

הכנס העשירי של האיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף

יערך ב- 8-9.11.2012, במרכז מורשת בגין, ירושלים
עיצוב המרחב העירוני תופס חלק גדל והולך בתחום התכנון בכלל ובתפקיד אדריכלי הנוף בפרט. ולכן חשיבות תפקיד אדריכל הנוף גדלה בשנים האחרונות ותופסת  מקום מרכזי בעולם התכנון העירוני. 

השנה הכנס יגע בנושא, דרך המרחב העירוני של ירושלים, שהמרחב הציבורי שלה משמש אוכלוסיות מגוונות ומשקפת קונפליקטים מורכבים.

במסגרת הכנס נבקש גם להדגיש את תפקידו של אדריכל הנוף כמי שעובד עם קהילות ומתמודד עם שייכות עירונית, קהילתיות ולא עוסק רק בשפה עיצובית. 
לו"ז הכנס בלינק: http://land-arch.org.il/files/wordocs/Tochnia.pdf