רוצים לקבל יעוץ חינם?
התקשרו כעת ללא התחייבות
הסוף לועדות הקבלה בהרחבות בישובים שאינם בגליל או בנגב

הסוף לועדות הקבלה בהרחבות בישובים שאינם בגליל או בנגב

לאחרונה קיבלה הנהלת ממ"י החלטה דרמטית אשר מבטלת את וועדות הקבלה בכל הישובים בארץ, למעט ישובים בגודל של פחות מ 400 יחידות דיור בגליל ובנגב.
 ההחלטה קובעת כי המגרשים בהרחבות יוקצו אך ורק באמצעות מכרזים שיפרסם מינהל מקרקעי ישראל. המשמעות: הסוף לוועדות הקבלה ולכוחו של הישוב להשפיע על זהות המתגוררים בהרחבות בקיבוצים ובמושבים. 

ההחלטה התקבלה בהתאם לחוות דעת משפטית אשר אושרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

המשמעות היא שתבוטל, למעשה, האפשרות של אגודה השיתופית שאינה בגליל או בנגב, להמליץ למינהל מקרקעי ישראל על זהות המתיישבים בהרחבה,והקרקע תשווק במכרז.


לדברי עו"ד חגי שבתאי ממשרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא המתמחה בדיני אגודות שיתופיות ומינהל מקרקעי ישראל,  הטעם לשינוי הדרמטי נעוץ דווקא בחקיקתו של "חוק ועדות הקבלה" שמטרתו הייתה לחזק את מעמדן של וועדות הקבלה. על פי חוות הדעת המשפטית של המינהל, צמצום ההסדרים בחוק לישובים בגליל ובנגב היווה הסדר שלילי לישובים האחרים ברחבי המדינה. ההחלטה החדשה תיצור בעיות רבות במספר מישורים. לדוגמא: ישנם ישובים קטנים אשר עשויים לשנות לחלוטין את אופיים במכרזים (כגון ישובים דתיים או עם אופי מיוחד כגון אומנים או בעלי אידיאולוגיה), ישנם קבלנים וישובים אשר מצויים בעיצומה של בניה מרוכזת – נשאלת השאלה מה קורה עם בניה זו. 

יצוין כי קיבוצים רבים הפסיקו או נמצאים בהליכים להפסקת ההרחבות הקהילתיות ועוברים לשיטה של קליטת חברים לקיבוץ עצמו וזאת בגלל השינויים הדרמטיים בהחלטות הנוגעות להרחבות בשנים האחרונות. עתה צפויים גם מושבים רבים להפסיק את ההרחבות הקהילתיות תוך אפשרות לנצל את החלטה 979 שאושרה לאחרונה בבג"ץ לצורך פיצול מגרשים מחלקת המגורים. יצויין כי הקרקע המיועדת להרחבה, נלקחת מהקיבוצים והמושבים בלא מתן פיצוי ממשי (3,000 ₪ למגרש במרכז הארץ), גם לא למטעים שהיו על הקרקע עליה מוקמת ההרחבה. בנסיבות אלה סביר שהישובים יתנגדו לשחרור מגרשים ובודאי שיסרבו לתכנן מגרשים חדשים ומחירי המגרשים במושבים ובקיבוצים אשר שוברים שיאים, יאמירו עוד.


לדברי עו"ד שבתאי, כבר כיום מאות אם לא אלפי מגרשים עומדים ללא שיווק. עתה מדובר בהגדלה משמעותית של מספר המגרשים אשר יהיו מיועדים להקצאה למכרז, שכן ישנה הרחבה גם במספר הישובים (גם ישובים שאינם בגליל ובנגב) וגם במספר המגרשים (כל המגרשים ולא רק חלק).


משרד עו"ד חגי שבתאי, שפירא, מטפל במושבים ובקיבוצים באיזורים שונים בארץ כמו למשל בשרון ובחבל לכיש. בישובים אלה קיימות מאות יחידות דיור שאינן משווקות ותקועות מזה שנים בשל כוונת המינהל לשווק את הקרקע אך ורק באמצעות מכרז.