רוצים לקבל יעוץ חינם?
התקשרו כעת ללא התחייבות
גמלאי צהל נגד המדינה

גמלאי צהל נגד המדינה

בעתירה לבגץ טוענים - המדינה הכניסה את ידה לכיסנו ותביא את חלקנו לפת לחם

העתירה עוסקת בפגיעה רטרואקטיבית בזכויות לפנסיה תקציבית שלטענתן אינה חוקתית ואינה מידתית.

גמלאי צה"ל עתרו נגד המדינה בעקבות התיקון לחוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות) לפיו שונה רטרואקטיבית מנגנון עדכון הפנסיה תקציבית, באופן שיביא לשחיקת הקצבה המשולמת ולפגיעה בזכויותיהם.

בעתירה, מתבקש בית המשפט העליון להורות למדינה לאפשר לכל גמלאי זכות לבחור אם להשאר בהסדר הישן או לעבור לחדש.


את הבגץ מגישים עוה"ד יורי נחושתן, וליאור מילוא ממשרד נחושתן, ספרן, שרף יפה ושות', שצירפו לה את חתימותיהם של כ- 700 גימלאי צה"ל מתוך כ- 34 אלף גמלאים הזכאים לפנסיה תקציבית .

לטענת העותרים, כמחצית מן הגמלאים אינם בעלי דרגות קצונה, וכ-20 אחוזים מהם הם קצינים זוטרים עד לדרגת רב-סרן. רבים מן הגמלאים מקבלים קצבה הנמוכה מן השכר הממוצע במשק ולחלק ניכר מהם זהו מקור המחייה העיקרי שכן הם נאלצים לפרוש בגיל צעיר, בהעדר מקצוע אזרחי נדרש, ובגיל שבו קשה להשתלב במעגל העבודה האזרחי.

לטענתם, לפי החוק הקודם, הפנסיה היתה צמודה לשכר בעל דרגה שלהם המשרת בקבע (ואילו בעקבות התיקון תוצמד הפנסיה שלהם למדד המחירים לצרכןלטענתם, ניתוק הקשר בין גמלאי צה"ל לבין משרתי הקבע הפעילים הוא בראש ובראשונה פגיעה ערכית, שכן גמלאי צה"ל שמרו על קשר הדוק עם היחידות שבהן שירתו, ולכן התנגד צה"ל כל השנים לניתוק קשר זה. הצמדת הגמלה למדד המחירים לצרכן, תביא גם לשחיקה ממוצעת של קרוב ל-2 אחוז בשנה, על פני כ-30 שנות גמלה, ולשחיקה של כ- 50%(!) בגמלה על פני שנות הפרישה, בהשוואה למצב הקיים. 

לדברי עו"ד נחושתן, זו גם הסיבה לכך, שנציגות השופטים, למשל, התנגדה להצעה להצמיד את שכר השופטים (ואת גמלתם) למדד המחירים לצרכן (במקום לשכר הממוצע), והדבר לא נעשה. בדומה, גם גמלאי המוסד והשב"כ דרשו להשאיר את ההסדר הישן על גמלתם, ודרישתם נענתה.

לטענת העותרים, גמלאי צה"ל אינם יכולים "לסגור את השאלטר" ואין מי שיגן על זכויותיהם כפי שההסתדרות מגנה על עובדים. הפגיעה בזכויותיהם נעשתה בלי לאפשר להם להשמיע את טענותיהם, ותוך פגיעה בכללי הצדק הטבעי.

לטענת העותרים, למרות הפגיעה בזכויותיהם, הסתירה הממשלה מחברי הכנסת בהצעת החוק, את העובדה שתיקון החוק יביא לפגיעה בזכויותיהם. ח"כ חיים כץ, יו"ר ועדת העבודה והרווחה, תמך בוועדה בעמדת הגמלאים, לפיה יש לאפשר להם זכות בחירה אם לעבור להסדר החדש, או להשאר בהסדר הישן.


בעתירה, מתבקש בית המשפט העליון להורות למדינה לאפשר לכל גמלאי זכות לבחור אם להשאר בהסדר הישן או לעבור לחדש.