רוצים לקבל יעוץ חינם?
התקשרו כעת ללא התחייבות
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה בתל אביב החליטה להקפיא לשנתיים כ-600 בניינים בתחום העיר רמת גן על מנת לאפשר הכנת תכנית שימור לעיר

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה בתל אביב החליטה להקפיא לשנתיים כ-600 בניינים בתחום העיר רמת גן על מנת לאפשר הכנת תכנית שימור לעיר


בשעתו עיריית רמת גן ערכה סקר לצרכי הכנת תכנית שימור. הסקר כל כ-600 מבנים. 

ועדת השימור העירונית החליטה לשמר כ-60 מבנים מתוך הרשימה המופיעה בסקר. מכיוון שטרם נתקבלה החלטה סופית לגבי המבנים החליטה הוועדה המחוזית להקפיא את כל 600 המבנים המופיעים בסקר. 

הוועדה המחוזית גם קצבה שלושה חודשים להכנת מתווה להכנת תכנית השימור וכן קבעה כי לא תותר הריסת מבנה או אתר מבין און 600 מבנים ולא יוצא להם היתר בניה אלא באישור הוועדה המחוזית לאחר קבלת המלצת ועדת השימור העירונית והכנת תיק תיעוד.

עורכי הדין עפר טויסטר ושילה הרשקוביץ ממשרד עפר טויסטר עורכי דין, משרד המתמחה בהליכי תכנון, מציינים כי משמעות ההחלטה הינה הקפאת מגרשים רבים כאשר כל מי שירצה להרוס בניין, לחזקו כנגד רעידות אדמה או להוסיף לו תוספות לא יוכל לעשות זאת אלא בכפוף למנגנון שקבעה הוועדה המחוזית ולשיקול דעתה. 

משרד עו"ד עפר טויסטר מעורב בטיפול בנכסים רבים בתכנית השימור בתל אביב. לדברי עוה"ד טויסטר והרשקוביץ, אין ספק שהמדובר בפגיעה משמעותית בזכויות של בעלי נכסים רבים שאפילו אינם מודעים לכך.