רוצים לקבל יעוץ חינם?
התקשרו כעת ללא התחייבות
עתירה לבית משפט: משרד הבריאות מסרב להעביר מידע הנוגע לליקויים באלטרוקסין

עתירה לבית משפט: משרד הבריאות מסרב להעביר מידע הנוגע לליקויים באלטרוקסין

דצמבר 2012
בעתירה עפ"י חוק חופש המידע, שהוגשה היום בבית המשפט המחוזי מרכז מתבקש בית המשפט להורות למשרד הבריאות להעביר ליד עורכי הדין המייצגים בתביעה הייצוגית נגד יצרניות האלטרוקסין, את המסמכים והחומר שעמד בפני צוות הבדיקה של משרד הבריאות, שחיבר את דו"ח בעניין השינוי הפורמולציה של תרופת האלטרוקסין, בין היתר מתבקש המידע שהתקבל מחברות התרופות , מקופות החולים , פרוטוקולים שונים שעלו במהלך הבדיקה וכל מידע אחר הנוגע להליכים שננקטו ע"י משרד הבריאות בפרשה. 
לטענת עורך הדין המוביל את התביעה הייצוגית, עו"ד יעקב דוידוביץ, משרד הבריאות נמנע עד היום מלהעביר את המידע הנוגע להשעיה זמנית בלבד של הרוקחת מטעם פריגו וGSK .
עו"ד דוידוביץ מוסיף כי משרד הבריאות התבקש גם להמציא את המסמכים הנוגעים להליכי השימוע וכן מידע הנוגע לדוחות הביקורת על היצרן בגרמניה  (שהרי משרד הבריאות שלח צוות בדיקה לעניין ).
לדבריו, כל שנאות משרד הבריאות להעביר לידיו, הוא את תוכן ההחלטה הנוגעת להשעיית הרוקחות, אשר לא נמסר כלל לציבור. 
מתוכן מידע זה עולה כי משרד הבריאות קבע שהוא שוכנע ביחס לתפקיד הרוקחת הראשית ב GSK שהייתה אמורה להעביר את המידע לרוכשי האלטרוקסין, באמצעים ראויים. לרבות נקיטת פעילות אקטיבית.
פעולה זו לא התבצעה על ידה, ולפיכך קבע כי הרוקחת פעלה ברשלנות גסה במילוי תפקידה . דברים דומים נאמרו גם ביחס לרוקחת הממונה מטעם פריגו. לגביה, נמסר כי משרד הבריאות שוכנע שאי העברת המידע עולה כדי רשלנות גסה במיליו תפקידה. מאחר ומשרד הבריאות נמנע מלהעביר מידע מהותי זה, הוגשה היום עתירה לבית המשפט בהתאם לחוק חופש המידע, המחייב את המשרד להעביר את המידעים אותם התחמק מלהציג לידיעת הציבור .

העותרים תמהים על כי משרד הבריאות בדרך זו מסתיר מידע מכלל הציבור, לרבות הנפגעים המונים מעל לרבע מיליון איש, ובדרך זו , בין אם בצורה ישירה או עקיפה, עושה יד אחת עם חברות התרופות ואף יותר מזה- לא מממש 
את החלטותיו כפי שנקבעו במסגרת דוח צוות הבדיקה שהוקם במשרד הבריאות מיד לאחר גילוי הפרשה. 
עוד טוענים הם, כי משרד הבריאות לא מיישם את החלטותיו שלו ביחס ליישום דוח הבדיקה.

כזכור, באוקטובר הוגשה תביעה ייצוגית בעניין האלטרוקסין הוגשו בסכום של 4.5 מיליארד שקלים.
התביעות הוגשו בשם קבוצות צרכנים הסובלים מתת פעילות של בלוטת התריס, הצורכת לשם כך את תרופת האלטרוקסין.
בכתב התביעה של התביעה הייצוגית הראשונה שהגיש עו"ד יעקב דוידוביץ, אליה צורפה חוו"ד של פרופ' מרדכי רביד, טען עו"ד דוידוביץ כי צרכנים רכשו את התרופה בפבואר 2011 מבלי לדעת כי נעשה בה שינוי שפגע בנוחות ובאורח החיים שלהם. לטענתו, הנזק שנגרם לחברי הקבוצה מתבטא בתסמינים שנגרמו כתוצאה מהיציאה מן האיזון ההורמונאלי שנגרם כתוצאה מהשימוש בתרופה.