רוצים לקבל יעוץ חינם?
התקשרו כעת ללא התחייבות
לקהילה יש השפעה על שווי השוק של הקרקעות בתחומה

לקהילה יש השפעה על שווי השוק של הקרקעות בתחומה

 פסק דין שניתן בבית המשפט השלום, המתייחס לשווי שרשאי לגבות מינהל מקרקעי ישראל בעת הקצאת מגרשים בהרחבה הקהילתית, עשוי להביא למהפכה בנוגע לאופן עריכת שומות בקיבוצים ובמושבים.