רוצים לקבל יעוץ חינם?
התקשרו כעת ללא התחייבות
המחוזי אישר את התביעה הייצוגית של מחזיקי אג

המחוזי אישר את התביעה הייצוגית של מחזיקי אג"ח ט' של אפריקה ישראל [21/04/2013 10:47:34]

אושרה תביעה ייצוגית נגד אפריקה ישראל ומנהליה בענין הנזקים שנגרמו למחזיקי איגרות חוב שסוחרו על ידה לציבור הרחב סמוך לפני הסדר החוב שלה
בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר היום את התביעה הייצוגית שהוגשה על ידי בנימין אסולין, שהחזיק באג"ח ט' של אפריקה ישראל, נגד אפריקה ישראל ומנהליה.
את בנימין אסולין ייצגו עורכי הדין יורי נחושתן, גבי ספרן ועופר יובל ממשרד נחושתן, ספרן, שרף, יפה ושות', שהעריכו את התביעה הייצוגית בסכום של 30 מיליון שקל. 
בין הנתבעים בתביעה החברה, בעל השליטה לב לבייב, המנכ"ל לשעבר איזי כהן, אבינדב גרנישפן, רון פאינרו ומנהלים נוספים נוספים באפריקה ישראל. 

על פי החלטת השופט עמירם בנימיני, אג"ח ט' של אפריקה ישראל הוא אג"ח שהונפק לגופים מוסדיים בשנת 2005. על פי ההחלטה, הגופים המוסדיים פנו לאפריקה בשנת 2009 וביקשו שאפריקה תרשום את סדרת האג"ח למסחר לציבור הרחב. אפריקה אכן עשתה כן, אך לא ציינה כלל כי הסיבה לכך היא פנייתם של הגופים המוסדיים שהיו לכאורה מעוניינים במכירת איגרות החוב הללו. 
המדובר היה באיגרות חוב קצרות מועד שהיו אמורות להיפרע בתוך 5 חודשים ממועד רישומן. במקביל, אפריקה פירסמה דיווח, על פיו הדירקטוריון שלה אישר רכישה עצמית של איגרות חוב. כמו כן, בראיון שניתן על ידי מנכ"ל החברה באותה עת, איזי כהן, בתקשורת, נאמר כי תוצאות החברה באותה עת הם מפגן עוצמה של החברה, וכי אינו רואה כרגע שום בעיה לעמוד בהתחייבויות החברה.

אולם כעבור כ- 3 חודשים ממועד רישום האג"ח למסחר, הודיעה אפריקה ישראל כי היא אינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה לכלל נושיה ולשם כך ביקשה לערוך הסדר נושים.

התובע הייצוגי מבקש לייצג בתביעתו את כל מחזיקי אג"ח ט' אשר רכשו את איגרות החוב שלהם עד ליום 20/8/2009 ומכרו את איגרות החוב שלהם בהפסד בעקבות פרסום הדו"ח הרבעוני בו הודיע אפריקה על קשייה שהובילו אותה להסדר הנושים שלה.

פירוט התביעה:
את התביעה הגיש בנימין אסולין, שהפסיד 53 אלף ₪ לאחר שמכר את אגרות החוב (אג"ח ט) בהפסד.
בתביעה הייצוגית שהוגשה באמצעות משרד עו"ד נחושתן, ספרן, שרף יפה ושות', טוען אסולין מכר את אגרות החוב שהיו ברשותו בהפסד לאחר שהתברר כי החברה לא תפרע את סדרת אג"ח ט'. 
התביעה הייצוגית הוגשה בשם כל מחזיקי אג"ח ט' שרכשו את אגרות החוב מתחילת המסחר בהן ( 1.6.09-28.8.09) ומכרו אותן בין 30 באוגוסט 2009 (המועד בו פורסם דוח רבעוני שהצביע על מצבה הקשה של החברה) ל-29 באוקטובר 2009 (סיום המסחר באג"ח סדרה ט' במסגרת יישום הסדר החוב).

לטענת אסולין, הוא רכש את אגרות החוב של אפריקה על בסיס כתבה בגלובס מה- 31.5.09, שבה מנכל אפריקה ישראל דאז, איזי כהן הצהיר כי החברה תעמוד בהתחייבויותיה. לטענתו, החברה העלימה מהמשקיעים פרטים מהותיים שהיו ידועים לה לפני פרסום הדוחות הכספיים ב-30 באוגוסט, בנוגע ליכולתה וכוונתה לפרוע את אג"ח ט' במועד, דבר שהביא את המשקיעים לרכוש אג"ח ט' ולהפסיד חלק מהשקעתם. הוא טוען שלבכירי החברה היו סימני אזהרה מוקדמים והיה עליה לשתף את ציבור המשקיעים ולהזהיר אותם.
השופט עמירם בנימיני אישר, כאמור, את הבקשה לקיים תביעה ייצוגית נגד אפריקה וקבע קדם משפט ב-22 במאי. הנתבעים יגישו כתב הגנה בתוך 45 יום; כתב תשובה יוגש 30 יום לאחר מכן. כמו כן, אפריקה תשלם לאסולין התביעה הוצאות משפט ושכ"ט בסך 70 אלף שקל.