רוצים לקבל יעוץ חינם?
התקשרו כעת ללא התחייבות
שיטה לחישוב פערי ההשתכרות לצורך איזון המשאבים בעת גירושין

שיטה לחישוב פערי ההשתכרות לצורך איזון המשאבים בעת גירושין

סוגית חישוב פערי ההשתכרות בין בני זוג שהתגרשו במסגרת איזון המשאבים מעסיקה רבות את בתי הדין למשפחה. לאחרונה ניתן פסק דין חשוב שלראשונה עוסק בסוגיה ומנסח שיטה!
להלן הסבר קצר על הסוגיה:
איש ואשה מנהלים משק בית משותף וחיים תחת קורת גג אחת כבני זוג שנישאו או כידועים בציבור
האיש או האשה משתכרים פי כמה וכמה מבן זוגם.
האם הפרשי ההשתכרות מקימים לצד החלש אפשרות חוקית לתבוע בגין הפרשי ההשתכרות ומהם התנאים שגובשו כך שבהצטברותם ניתן יהיה לפצות בסכום חד פעמי את אותו בן זוג 'הנחות' ביכולתו להשתכר בעתיד לעומת בן זוגו.
 
שאלה זו, אף כי נדונה בעבר, וקיבלה מענה פרטני בכל מקרה ומקרה ללא קריטריונים וכללים ברורים, נדונה בפסק דין תקדימי בבית משפט לענייני משפחה ברמת גן. שם- בהסתמכו על הגישות השונות שמצאו ביטוי בפסיקה, בספרות המשפטית וגם בספרות אמריקאית, ייצב השופט שילה מעין נוסחא לקביעת סכום הפיצוי לו יהיה זכאי החלש מבני הזוג מבן זוגו שלו נזקף כושר השתכרות גבוה יותר.
מדובר בפסק דין ראשון שמנסה לנסח שיטת חישוב מתודית.
 
בית המשפט נטל פרמטרים הכוללים את: 
משך תקופת הנישואין (בית המשפט אימץ את הגישה האמריקאית ולפיה 1% מן הפער יזקף לכל שנת נישואין)
גילאי בני הזוג
הזכויות האחרות שבן הזוג 'הנחות' זכה במסגרת איזון המשאבים 
ההון האנושי של בן הזוג "המוכשר יותר" שאיננו ולא היה תלוי בתרומת בן הזוג "הביתי" (החלש, שהשתכרותו במשך השנים היתה נמוכה יותר).
עו"ד רפי שדמי העוסק בדיני משפחה ניתח את פסק הדין ומסקנתו היא שבבוא בית המשפט לחשב את פערי ההשתכרות מונחת בפניו משנה סדורה של אלמנטים אשר באמצעותם יוכל לכמת את הפרשי ההשתכרות ולפצות בהתאם הצד שהשתכרותו וכושר התשכרותו נמוכים ונחותים מבן זוגו שהקדיש את עצמו כנראה במרוצת שנות הנישואין להאדרת שמו, יכולת ההשתכרות והשבחתה.
 
יצויין כי הפיצוי בגין כושר ההשתכרות אינו בא על חשבון איזון המשאבים, חלוקת הנכסים הפיננסים, חישוב והערכת מוניטין- מוניטין אישו או עסקי, אינו קשור כלל לנכסים עסקיים ואיזון שווי חברות וכיוב'.
נושא הפיצוי בגין הפרשי כושר ההשתכרות עומד בפני עצמו ולדברי עו"ד רפי שדמי, לראשונה- נפסקה הדרך לחישוב נכון והוגן לקביעה שכזו.
אמנם, מסביר עו"ד שדמי, בפסקי דין קודמים שניתנו בסוגיה זו פסקו בתי משפט למשפחה פיצויים בגין פערי כושר השתכרות ואולם אלו בוססו ללא עקרונות מנחים, אלא על פי שיקול דעת המוקנה לבית המשפט למשפחה במקרים שכאלה .
 
זו הפעם הראשונה שבית המשפט כאמור, מנסה לקבוע אמות מידה. 
(עמוד 28, סעיף 12 לפסה"ד): "מעיון בפסקי דין שניתנו בבתי המשפט לענייני משפחה, עולה כי לא "נבנתה" שיטה לצורך ביצוע התחשיב של הפיצוי בגין ההפרש בכושר ההשתכרות  ואף לא התפתחו "קווים כלליים" או "עקרונות מנחים" לצורך ביצוע החישוב".
 
עו"ד רפי שדמי עוסק בדיני משפחה
מאמרו בנושא פורסם בגלובס