רוצים לקבל יעוץ חינם?
התקשרו כעת ללא התחייבות
קואליציה אינה מילה מגונה

קואליציה אינה מילה מגונה

הקמת קואליציה לצורך העצמה היא אסטרטגיה הנהוגה בקרב ארגונים ה‘משחקים‘ באותו מגרש. כך הם זוכים להכרה ציבורית ולהזדמנות להיחשף לקהלים חדשים
הקמת קואליציה לצורך העצמה היא אסטרטגיה הנהוגה בקרב ארגונים ה'משחקים' באותו מגרש. כך הם זוכים להכרה ציבורית ולהזדמנות להיחשף לקהלים חדשים 
בישראל, כולנו יודעים, יש עמותות רבות. לא כולן עוסקות בגמילות חסדים ולא כולן ממלאות תפקיד מרכזי בחיים הציבוריים. המציאות הישראלית מכתיבה שיח שבו המצב הביטחוני, העוני הפוליטיקה ממלאים את מרבית סדר היום. הם מותירים מעט מאוד מקום לארגונים שעוסקים בהיבטים אחרים של הציבוריות הישראלית, כמו חברה, תרבות, חינוך, סובלנות ועוד. 
ארגונים אלה, שפעילותם חשובה גם אם לא תמיד נדמית עקרונית לקיומנו כעם, סובלים ממחסור במשאבים ומצויים במאבק מתמיד על המשך קיומם. הם מוצאים עצמם נאבקים יום-יום על תקציב כדי לשמר את פעילותם ומתקשים מאוד לגייס משאבים. רבים מהם לא מצליחים להרים את חוטמם מעבר לצרות הקיומיות, ומסתפקים בפעילות השוטפת ובהתקדמות עקב בצד אגודל. 
לא כולם מודעים דיים לשימוש שהם יכולים לעשות באמצעי התקשורת כדי למצב את עצמם במרחב הפעילות שלהם, בציבור הכללי ובקרב התורמים הפוטנציאליים. נכון, עבור מרבית הארגונים השימוש בתקשורת אינו פשוט כל-כך, סיקור פעולותיהם אינו מובן מאליו וחסמי הכניסה גבוהים מאוד. אולם לכל ארגון ממתין חלון הזדמנויות, ולכל מסר ממתין מדיום שיכול לקלוט אותו. 

ברשימה זו לא אנתח את ההדרה מאמצעי התקשורת ואף לא את הדרתם של נושאים מסוימים מסדר היום התקשורתי, אלא אבקש לעסוק בצד הטכני יותר של השימוש בייעוץ תקשורתי. הקמת קואליציית ארגונים, למשל. למה הכוונה? למצב בו ארגון אינו מוצא בעצמו את המשאבים הדרושים ליחסי ציבור, או שראשיו אינם סבורים כי פעילותם מצדיקה עלויות אלה, אזי יש לשקול התאגדות לצורך העצמת כמה ארגונים ומיצוי הסיכויים לחשיפה ברמה הארצית.
לפני שנה פנו אלי מספר בתי מדרש העוסקים בפיתוח תרבות יהודית ובלימוד יהדות, כדי לשכור את שירותיי לרגל אירוע חשבון נפש בזמן הימים הנוראים. הייתה זו הפעם הראשונה בה התאגדו בתי המדרש יחדיו, ובעצם הייתה זו הפעם הראשונה בה הם ניסו את השימוש ביחסי ציבור. החשיפה לה הם זכו אמנם לא הייתה פנומנלית, אולם הייתה מורגשת דיה כדי ליפול על האוזניים המתאימות של ציבור פוטנציאלי. למעשה, היא הביאה להכפלה ואף יותר של מספר המשתתפים שמגיעים למפגשים מסוג זה בדרך-כלל. 
השנה החליטו הארגונים לכלול את השיקול התקשורתי כחלק מהמהלך האסטרטגי וכך יזמנו את "תיקון ליל רבין- חשבון נפש לאומי", כאשר השבוע סביב יום רצח רבין הוקדש לסוגית "משבר המנהיגות".
בתהליך נכון של פרסום בתקציב נמוך באינטרנט והכנה מראש של המהלך התקשורתי, שכינו לשיתוף פעולה בלתי רגיל של רשת ב' שהביא, לא רק לחשיפת האירועים ולהצלחתם, אלא לחשיפת הארגונים עצמם ואת פעילותיהם ובעיקר פתח הרבה דלתות בפניהם בכלי התקשורת השונים. 

כל-אחד מבתי המדרש שהתאגדו יחדיו פועלים על-פי סדר יום משלהם, ואירועי השבוע הופקו בנפרד על-ידי כל ארגון. אולם לצורך השגת החשיפה הציבורית הם שיתפו פעולה במסגרת כותרת, מוטו ומסר משותפים, ותו לא. עובדה זו יצרה את ההבדל בין אפס אחוז חשיפה לה הם זכו עד כה כשפעלו לבדם, ל-100 אחוז חשיפה לה הם זכו ביחד.

 הקמת קואליציה אד-הוק לצורך העצמה היא אסטרטגיה הנהוגה בקרב ארגונים שונים ה'משחקים' באותו מגרש. כך למשל "הפורום למען בחירה חופשית בנישואין" , ארגון הגג  של ארגוני הנכים או מטה המאבק של הארגונים החברתיים. המטות אינם פעילים ברמה היומיומית, ולעתים אף מתחרים זה בזה, אך חבריהם משכילים להתאגד יחדיו לצורך קמפיין ממוקד או כשברצונם להעלות נושא על סדר היום הציבורי. כך הם זוכים להכרה ארצית, לחשיפה לאומית, להזדמנות להיחשף לקהלים חדשים ולהראות גם לתורמים כי הצלחתם זוכה להכרה ציבורית.