רוצים לקבל יעוץ חינם?
התקשרו כעת ללא התחייבות
חלם בישראל- רידינג תועל במזוט

חלם בישראל- רידינג תועל במזוט

יולי 2012- לאחרונה החליטה ממשלת ישראל להרעיל את תושבי צפון תל אביב על ידי הפעלת תחנת הכוח רידינג במזוט מזהם, וזאת כאשר עמדה בפנייה אלטרנטיבה זמינה ונקייה לכיסוי הגרעון בייצור החשמל.

ארז כהן, שמאי מקרקעין, לשעבר יו"ר לשכת השמאים:

לאחרונה החליטה ממשלת ישראל להרעיל את תושבי צפון תל אביב על ידי הפעלת תחנת הכוח רידינג במזוט מזהם, וזאת כאשר עמדה בפנייה אלטרנטיבה זמינה ונקייה לכיסוי הגרעון בייצור החשמל.

עד שנת 2005 הופעלה תחנת הכוח המספקת כ-428 מגוואט, באמצעות מזוט כחומר גלם לייצור חשמל. שריפת המזוט כרוכה בפליטת חומרים מזהמים, העשויים לגרום למחלות לב וריאה קשות ולסרטן.

על מנת להפחית את זיהום האוויר הנוצר ובשל קרבתה של תחנת הכוח למרכזי אוכלוסין צפופים, הוחלט בשנת 2002 לעבור לייצור חשמל באמצעות גז טבעי, הנחשב למקור אנרגיה נקי וידידותי לסביבה. בכל העולם משמש הגז הטבעי כדלק מועדף לייצור חשמל עקב תכונותיו.

בפרויקט ההסבה השקיעה חברת החשמל למעלה מ-25 מיליון דולר ובהנחת הצינור הימי השקיעה החברה סכום של 65 מיליון דולר וכעת צפויה ההסבה בחזרה למזוט לעלות למשלמי המיסים עשרות מיליונים נוספים.

ביוני 2012 החליטה הממשלה להחזיר את השימוש במזוט בגלל מחסור בגז טבעי ובמקורות אנרגיה זמינים הצפויים בקיץ הקרוב. לכאורה, ההחלטה התקבלה בעקבות המחסור בגז שנגרם כתוצאה מהפסקת הזרמת הגז המצרי, אלא שבפועל ממשלת ישראל לא השכילה לנצל מקורות זמינים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת אשר היו יכולים לייתר את הצורך בשימוש בדלק המזוט. 

קידום אנרגיות מתחדשות בישראל נעשה מכוח החלטת ממשלה, מינואר 2009, לפיה עד שנת 2020 ייוצרו 10% מצורכי האנרגיה של ישראל באמצעות אנרגיות מתחדשות. כיעד ביניים נקבע כי עד סוף שנת 2014 ייוצרו 5% מצורכי האנרגיה של ישראל בדרך זו. כדי לייצר חשמל בהיקף זה יידרשו מתקנים בהספק מותקן של כ-1,550 מגוואט עד סוף שנת 2014 ושל כ-2,760 מגוואט עד סוף שנת 2020. כדי לעמוד ביעד זה, על שיעור החשמל המיוצר בדרך זו מכלל צריכת החשמל לגדול פי 2.3 בשנה, בכל שנה, עד שנת 2014. התמריץ לבניית מתקני ייצור חשמל העושים שימוש באנרגיה מתחדשת ניתן על ידי תעריפי ייצור חשמל גבוהים אותם מקצה רשות החשמל.

בפברואר 2012 הגיש מרכז המחקר והמידע של הכנסת דו"ח לוועדת הפנים של הכנסת לפיו למרות שרשות החשמל הקצתה מכסת ייצור של 2,353 מגוואט עד שנת 2017, נכון לראשית שנת 2012 נוצלו רק כ-381 מגוואט (כ-25% בלבד מהיעד לשנת 2014).


הדו"ח מציין מספר חסמים הגורמים לניצול הנמוך של המכסות המצביעים על מחדל מתמשך של הממשלה:

החסם העיקרי בתחום האנרגיות המתחדשות הוא אי הוודאות הרגולטורי, הנובע משינויים תכופים בהקצאת המכסות ובתעריפי ההזנה. שינויים אלה מונעים תכנון לטווח ארוך ומקשים את פעולתם של חברות ויזמים הפועלים בתחום ומעוניינים להיות מעורבים בו. לחסם זה נוספו בשנה האחרונה שני חסמים מרכזיים נוספים להקמתם של מתקנים סולאריים: היטל השבחה, שלא נגבה בעבר על ידי הרשויות המקומיות וקביעת דמי חכירה גבוהים שדורש מינהל מקרקעי ישראל עבור מתקנים סולאריים גדולים על שטחים חקלאיים.

חסמים אילו ביחד יוצרים עול כספי נוסף על המיזמים הסולאריים ומייצרים חוסר ודאות לגבי כדאיות הקמת הפרויקט.

בנוסף, חסמים אילו גורמים לכך שתעריפי הייצור אותם נותנת רשות החשמל עוברים לידיי הרשויות המקומיות ומינהל מקרקעי ישראל במקום שיאפשרו ליזמים קיימים לקדם את המיזם ויעודדו יזמים נוספים להצטרף ולבנות מתקני ייצור מאנרגיה מתחדשת.


מכל אלה אנו למדים שלא הפסקת הזרמת הגז המצרי היא הבעיה.  נשאלת השאלה, כיצד מדינת ישראל שמובילה את פיתוח האנרגיות המתחדשות בעולם, לא נערכה כראוי ולא מסוגלת לספק די חשמל לאזרחיה ממקורות אנרגיה חלופיים. אם תכנית הממשלה הייתה מתקדמת כראוי, תוספת מקורות הייצור מאנרגיה מתחדשת הייתה יוצרת מצב בו ייצור 428 המגוואט שהיו צפויים להיות מופקים באמצעות דלק המזוט, כלל לא היה נדרש.


בשבוע שעבר התקיימה פגישה בין נציגי חברת החשמל עם נציגי תושבי השכונות שבה התבהרו שני נושאים חמורים:

יבוצעו הליכי נישוף בארובה שיפלטו את כל אותם מזהמים שיפלו על בתי וריאות התושבים.

המזוט יסופק לתחנה באמצעות מיכליות על גבי משאיות מאחר ואין אפשרות להשתמש בצינור הימי.

הקצב המינימלי יהיה משאית לשעה, דבר שיגרום לעומסי תחבורה ותנועה של חומר מסוכן בסביבות בתי השכונה.

המחשבה שילדינו ייחשפו מחדש לחומרים האלה צריכה להטריד לא רק את תושבי השכונה אלא את ממשלת ישראל.


ארז כהן, שמאי מקרקעין, לשעבר יו"ר לשכת השמאים ותושב תל אביבי מודאג