רוצים לקבל יעוץ חינם?
התקשרו כעת ללא התחייבות
רשות המכס מעמיקה את הגביה מהיבואנים

רשות המכס מעמיקה את הגביה מהיבואנים

יוני 12: לשכת סוכני המכס לרשות המסים- ההנחיה להגדיל את ערכם של מוצרים מיובאים שגויה ותביא לעלית מחירים

לאחרונה פרסמה רשות המכס הנחייה שמטרתה להגדיל ערך של מוצרים מיובאים, על מנת לגבות יותר מיסים.

בהנחית רשות המיסים, נקבע, כי יש להוסיף לערך העסקה, דמי הפצה ותשלום בעבור אחריות ואין להתחשב בהוצאות פרסום. 


בתגובה פנה עו"ד גיל נדל בשם לשכת סוכני המכס ת"א במכתב למנהל רשות המיסים, בטענה כי ההנחיה לא עולה בקנה אחד עם החוק (פקודת המכס) ועם ההסכמים הבינ"ל עליהם חתומה המדינה. 


עו"ד גיל נדל מזהיר כי העמסת התשלומים על היבואנים תשפיע על פעילותם של יבואנים מסחריים רבים. בנוסף לכך, מתריע עו"ד נדל שהתוצאה תהיה עלית מחירים של מוצרי יבוא שכן, הגדלת הסחורה לצרכי מכס, תביא לתשלום מיסים בסכומים גבוהים יותר ממה שהיה נהוג בעבר. כדי לכסות את השחיקה ברווחיות יאלצו היבואנים לגלגל את זה לצרכן הסופי.


ביחס להוצאות פרסום נכתב בטיוטת רשות המכס כי אם המוכר משפה את הקונה בהוצאות פרסום שהוציא הקונה, הקונה לא יוכל לבצע הפחתה של הוצאות הפרסום מערך העסקה. 

עו"ד נדל טוען כי פקודת המכס וההסכם הבינלאומי מתירים להתחשב בהנחות שקיבל הקונה על ערך הטובין, במקרים מסוימים (בעיקר: כאשר לא מדובר בהנחה רטרואקטיבית), בעוד שטיוטת רשות המכס שוללת א-פריורית התחשבות בהוצאות פרסום, ללא קשר לשאלה אם הן עומדות בתנאים להכרה כהנחה. 


ביחס לדמי הפצה, עמדת המכס היא כי תשלומים כאלה ששילם הקונה בעבור הזכות להפיץ את הטובין במדינת ישראל, יצטרפו לערך העסקה לצרכי המכס, ובאם מדובר בדמי הפצה המשולמים עבור תקופה מסוימת, יחולקו דמי ההפצה עבור הטובין שיובאו באותה תקופה. 

בענין זה טוען עו"ד גיל נדל כי פקודת המכס אינה מתירה להוסיף לערך העסקה דמי הפצה, אלא שהיא קובעת תשלומים מוגדרים שיש להוסיפם, ודמי הפצה אינם אחד מהם. 

עו"ד נדל ציין עוד, כי לדמי הפצה ערך נפרד מן הטובין, במיוחד במצב בו מדובר בזכות הפצה בלעדית בישראל, שהינה בעלת ערך עצמאי ונפרד מן הזכות למכור ולשווק בישראל את המוצרים. 


ביחס לתשלום בעבור אחריות, טוענת טיוטת רשות המכס כי תשלום שמשלם הקונה בעבור מתן שירותי אחריות לטובין המיובאים, נכלל בערך העסקה, גם אם מדובר בתשלום נפרד מהתשלום בעבור הטובין עצמם. 

בענין זה טוען עו"ד נדל כי מדובר בקביעה כוללנית ופסקנית, המתעלמת מכך שמרכיב האחריות הינן נפרד מהטובין, ושחלק ממנו נעשה לאחר היבוא, ושיש לבדוק האם תשלומו הוא תנאי ליבוא הטובין. עוד ציין עורך דין נדל כי יש לבדוק האם לא יווצר במצב כזה כפל מס, שבו ימוסו גם דמי האחריות וגם טובין שייובאו ללא תשלום במסגרת האחריות. 


לאור זאת, מבקש עו"ד גיל נדל לקיים דיון מעמיק עם מנהל רשות המיסים בהקדם.